Aktualności Aktualności

O liczeniu zwierzyny w lesie

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Parczew cz.3

Liczenie zwierzyny odbywa się każdego roku. Czynność ta przeprowadzana jest zazwyczaj od końca lutego do początku marca. W tym roku Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego (taka jest procedura), z pomocą leśników wyznaczył termin zakończenia liczenia zwierzyny na 10 marca. Goście audycji wyjaśniają m.in. kto bierze udział w liczeniu zwierzyny; jak się to robi, tj. jakie są metody liczenia zwierzyny; co z tego wynika. Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku najuważniej myśliwi i leśnicy przyglądają się stale wzrastającej liczbowo populacji łosia. Tego króla polskich bagien, zdaniem leśników, jest już zbyt dużo i powoduje on wiele szkód w lesie.

Zgromadzone dane trafiają do nadleśniczego, któremu służą do przygotowania rocznych planów łowieckich. W planach ustala się m.in. miejsca usytuowania poletek łowieckich, miejsca ustawienia paśników, ambon myśliwskich, jak również plany odstrzałów zwierzyny. Plan jest podstawą  prowadzenia gospodarki łowieckiej w obwodzie łowieckim.

O corocznym liczeniu zwierzyny łownej (grubej, jak i drobnej) w audycji mówią:
dr Andrzej Tyrawski -  kierownik Zespołu ds. Gospodarki Łowieckiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
Witold Zakościelny - nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew
Andrzej Wołkowicz - starszy specjalista SL  w Nadleśnictwie Parczew

Link do audycji