Aktualności Aktualności

Nowa droga w ramach wspólnych działań z jednostkami samorządu terytorialnego

10 lipca przecięto wstęgę na nowej drodze gminnej Aleksandrów-Margole stanowiącej, wraz z drogą leśną, połączenie z miejscowością Bukownica, położoną na terenie sąsiedniej gminy Tereszpol.

Dzięki wsparciu ze strony Lasów Państwowych sfinalizowano kolejną inwestycję w ramach realizacji w 2017 roku nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. 

Inwestycje realizowane w ramach współpracy Lasów Państwowych z lokalnymi samorządami są bezpośrednio związane z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością LP.

Podsumowania budowy drogi dokonano podczas uroczystej sesji zorganizowanej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie. W wydarzeniu uczestniczyli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dr. inż. Konrad Tomaszewski, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej, Andrzej Borowski, parlamentarzyści w osobach: poseł Agaty Borowiec oraz posłów Piotra Olszówki, Jana Szewczaka i Piotra Pyzika, samorządowcy i przedstawiciele lokalnej społeczności. Listy do zgromadzonych gości skierowali premier RP, Beata Szydło oraz minister środowiska, Jan Szyszko. Pani premier przekazała uczestnikom uroczystości wyrazy pamięci i serdeczne pozdrowienia, podkreślając, że to wyjątkowy dzień dla całej lokalnej wspólnoty. Podziękowała również za upamiętnienie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich poprzez nazwanie ich imieniem zmodernizowanej drogi. Minister środowiska zaakcentował istotną rolę jaką Lasy Państwowe pełnią w rozwoju terenów niezurbanizowanych.

Rozwój terenów leśnych jest niezwykle ważny z punktu widzenia wspierania zrównoważonego rozwoju całej Polski. Dlatego tak istotna jest współpraca samorządowa. Oddawana do użytku droga to dowód na to, że Lasy Państwowe to nie tylko sprawny zarządca i obrońca jednego z największych dóbr narodowych, lecz także instytucja blisko współpracująca z lokalną społecznością – napisał w przesłanym liście.

Dyrektor Konrad Tomaszewski nie krył zadowolenia z wyników współpracy leśno-samorządowej zapewniając, że niebawem będzie można finalizować kolejne zadania.

W tym roku przeznaczamy na wspieranie budownictwa drogowego leśno-samorządowego, z funduszu leśnego kwotę 100 mln złotych. Zachowamy przewidziany fragment funduszu leśnego z przeznaczeniem na budownictwo leśno-samorządowe jak również dla realizacji idei Wielkiego Szlaku Leśnego. W tej chwili realizujemy wiele projektów rozwojowych będących na styku lasów i samorządu. Wielki Szlak jest jednym z przedsięwzięć, które chcemy realizować wspólnie z samorządami. Dzięki niemu będziemy mogli nie tylko wypoczywać, ale uprawiać tak ważną turystykę historyczną i krajoznawczą – mówił Dyrektor Generalny LP zapowiadając kontynuację działań.

Współpraca odbywa się z korzyścią dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ponieważ pierwszymi projektami pilotażowymi (w 2016 roku) zostały objęte aż cztery nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji: Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów i Zwierzyniec.

Zmodernizowana droga będzie służyła mieszkańcom lokalnej społeczności, leśnikom oraz turystom i wszystkim osobom, które chcą odwiedzać te piękne tereny. Należy pogratulować inicjatorom i wykonawcom wszystkich zadań o których tutaj rozmawiamy. Duże słowa uznania należą się zwłaszcza twórcy koncepcji dróg leśno-samorządowych, Dyrektorowi Generalnemu LP, panu dr. inż. Konradowi Tomaszewskiemu – zaznaczył zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat, dziękując za owocną współpracę samorządowcom z powiatu biłgorajskiego oraz parlamentarzystom przybyłym na spotkanie, w tym zwłaszcza Pani poseł Agacie Borowiec szczególnie zaangażowanej w budowę otwieranej drogi. Podziękowania należą się także nadleśniczemu Lucjanowi Bednarzowi i pracownikom Nadleśnictwa Zwierzyniec, którzy byli bezpośrednimi realizatorami tej inwestycji.

Budowa przebiegającej przez kompleks leśny drogi leśno-gminnej Aleksandrów – Margole – Bukownica rozpoczęła się latem ubiegłego roku. Zmodernizowany odcinek ma długość 8 kilometrów. Uchwałą podjętą przez Radę Gminy Aleksandrów drodze nadano nazwę Alei Lecha i Marii Kaczyńskich. Otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi było również okazją do odsłonięcia pamiątkowego pomnika poświęconego parze prezydenckiej i wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, który powstał z inicjatywy mieszkańców gminy.

W trakcie uroczystości posadzono dwa dęby, stanowiące początek alei 96 drzew upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Pierwszy dąb został posadzony przez Dyrektora Generalnego LP, dr. inż. Konrada Tomaszewskiego wraz z uczestniczącymi w tym wydarzeniu leśnikami. Drugie drzewko posadzili parlamentarzyści: poseł Agata Borowiec oraz posłowie Piotr Olszówka, Jan Szewczak i Piotr Pyzik, przedstawiciele samorządu i lokalni mieszkańcy.

Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Konrada Tomaszewskiego powiat biłgorajski był pierwszym powiatem w kraju wybranym do pilotażowego programu współpracy leśno-samorządowej. Obecne otwarcie drogi leśno-gminnej jest już kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w tym zakresie. Premierowe efekty można było zobaczyć w grudniu zeszłego roku, podczas otwarcia zmodernizowanej drogi powiatowej Gózd Lipiński – Potok Górny. (O tym wydarzeniu pisaliśmy tutaj)

W tym roku uwzględniono kontynuację prac na 11 odcinkach oraz budowę 14 nowych dróg.