Aktualności Aktualności

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Pracownicy biura RDLP w Lublinie wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa upamiętniającego zakończenie II wojny światowej.

Wpisany na listę świąt państwowych Narodowy Dzień Zwycięstwa został ustanowiony w 2015 roku znosząc obchodzone wcześniej 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Data 8 maja nawiązuje do zakończenia działań wojennych na froncie europejskim i podpisanej tego dnia w 1945 roku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Należy jednak pamiętać, że triumf nad hitlerowskimi Niemcami nie oznaczał dla Polski końca totalitaryzmu. Wraz z zakończeniem wojny okupację gospodarczą i polityczną naszej ojczyzny rozpoczął Związek Radziecki.

W lubelskich obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa uczestniczyła delegacja pracowników biura RDLP w Lublinie wraz z pocztem sztandarowym. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych podczas II wojny światowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przeszli na Plac Litewski, gdzie oprócz okolicznościowych wystąpień wygłoszonych przez przedstawicieli lubelskiej Rady Kombatanckiej, władz samorządowych oraz młodzieży, zebrane delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Nieznanego Żołnierza.

Polska była jedynym krajem zaangażowanym w ten najtragiczniejszy konflikt w dziejach świata od pierwszego dnia aż do jego zakończenia. Nasz kraj poniósł największe straty osobowe i szkody demograficzne. Według szacunków IPN, w czasie II wojny światowej życie straciło ponad 6 mln polskich obywateli.