Aktualności Aktualności

Narada terenowa w bieszczadzkich lasach

Na przełomie czerwca i lipca grupa leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie miała okazję do zgłębienia zagadnień z zakresu gospodarki leśnej prowadzonej na terenie wybranych nadleśnictw RDLP w Krośnie.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu krośnieńskich leśników mogliśmy poznać różne aspekty ich pracy, m.in. warunki prowadzenia gospodarki w górskim terenie, zagadnienia związane z ochroną przyrody oraz podejście do edukacji i udostępniania lasu społeczeństwu.

Metody specjalistycznej produkcji szkółkarskiej zaprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce, Stanisław Zagrobelny. Wizyta w Oleszycach była również okazją do zapalenia zniczy w Lesie Pamięci i oddania czci leśnikom zamordowanym w tzw. trybie katyńskim. W Leśnym Kompleksie Promocyjnym w Nadleśnictwie Bircza wymieniliśmy doświadczenia związane ze sposobami łączenia celów gospodarki leśnej z celami ochrony przyrody oraz szeroko pojętą edukacją i promocją leśnictwa. Natomiast Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, Jan Mazur, przybliżył warunki prac leśnych na tym terenie wspominając o metodach ochrony upraw i młodników przed zwierzyną oraz sposobach prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ. Nie mogło zabraknąć tematu udostępniania lasu na potrzeby turystyki, a także elementów związanych z bogatą historią i kulturą tego regionu.

Wspólne spotkanie leśników z dwóch sąsiadujących ze sobą dyrekcji sprzyjało wymianie doświadczeń, podzieleniu się nie tylko osiągnięciami, ale także problemami związanymi z gospodarką leśną. Wszystko to będzie miało wpływ na doskonalenie metod realizacji powierzonych nam zadań.