Aktualności Aktualności

Narada terenowa lubelskich leśników w RDLP w Krakowie

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku leśnicy z RDLP w Lublinie mieli okazję uczestniczyć w naradzie szkoleniowej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu krakowskich leśników wyjazd był doskonałą okazją do poznania specyfiki gospodarowania w lasach będących w zasięgu krakowskiej dyrekcji. Lasy te zajmują tereny zróżnicowane krajobrazowo i geomorfologicznie. Charakterystyczna jest pionowa rozpiętość obszaru, od płaskich terenów Kotliny Sandomierskiej, przez tereny wyżynne, aż po wysokie szczyty Beskidów. Zdecydowana większość lasów RDLP w Krakowie (ok. 75 %) leży na obszarach wyżynnych i górskich. Lubelscy leśnicy mieli możliwość zapoznania się w szczególności ze specyfiką pracy leśników z Nadleśnictwa Krościenko i Nowy Targ.

Nadleśnictwo Krościenko obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym południową, przygraniczną część województwa małopolskiegoW jego centralnej części jest położony Pieniński Park Narodowy ze słynnymi Przełomami Dunajca. W Gorcach od północnego zachodu Nadleśnictwo graniczy z Gorczańskim Parkiem Narodowym, a na południu w bezpośrednim sąsiedztwie położony jest Tatrzański Park Narodowy.

Na terenie Nadleśnictwa Krościenko położonych jest 10 rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest rezerwat „Wąwóz Homole”, który poznali uczestnicy szkolenia. W trakcie zwiedzania pozostałych terenów Nadleśnictwa, nadleśniczy Olaf Dobrowolski zaprezentował m.in. wyłączone drzewostany nasienne, efekty procesu przebudowy świerczyn, a także sposoby produkcji materiału sadzeniowego w szkółce leśnej Falsztyn.

Drugim z 16 nadleśnictw RDLP w Krakowie, zwiedzanym przez leśników z terenu lubelskiej dyrekcji, było Nadleśnictwo Nowy Targ. Wśród cennych informacji dotyczących gospodarki w lasach na tych terenach, p.o. zastępcy nadleśniczego Janusz Krywult oprowadził nas po wyjątkowym rezerwacie „Bór na Czerwonem” i zlokalizowanej tam ścieżce edukacyjnej. Został on utworzony w celu ochrony rzadkiego ekosystemu torfowiska wysokiego oraz bagiennych i wilgotnych zbiorowisk leśnych występujących w jego otoczeniu charakterystycznych dla Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Celem rezerwatu jest także zachowanie stanowisk sosny drzewokosej, kosodrzewiny i rasy podhalańskiej sosny zwyczajnej - rzadkich i cennych dla tego regionu gatunków flory.

W Pienińskim Parku Narodowym lubelscy leśnicy zapoznawali się z aspektami udostępniania lasu na potrzeby turystyki, a także z bogatą historią i kulturą tego regionu.

Spotkanie leśników dyrekcji lubelskiej i krakowskiej sprzyjało wymianie doświadczeń, a także dyskusjom związanym z problemami związanymi z gospodarką leśną. Wszystko to będzie miało pozytywny wpływ na doskonalenie metod realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.