Aktualności Aktualności

MAŁA RETENCJA W LASACH

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Sarnaki cz.3

Nie może być mowy o zachowaniu trwałości lasów, ciągłości i wykorzystaniu wszystkich pełnionych przez nie funkcji bez właściwej gospodarki wodnej. W jaki sposób Nadleśnictwo Sarnaki poprawia gospodarkę wodną na terenach leśnych?  Na przestrzeni kilkunastu lat realizuje ono program tworzenia zbiorników retencyjnych, którym głównym celem jest gromadzenie wody na czas jej niedoboru. Gospodarkę wodną Nadleśnictwo Sarnaki prowadzi również poprzez działania małej retencji ale też zwiększając lesistość, czy też chroniąc oczka wodne występujące w lesie.

Mała retencja służy zatrzymaniu wody na czas jej niedoboru. Głównym jej celem jest zwiększenie zasobów wodnych, poprawa warunków mikroklimatycznych, urozmaicenie siedliska i krajobrazu, tworzenie korzystnych warunków do bytowania fauny, zwiększenie odporności lasu na wypadek pożaru. Długoterminowym cel -  to zwiększenie różnorodności biologicznej. Nadleśnictwo Sarnaki posiada ok. 20  zbiorników małej retencji o powierzchni od 20 arów do 1 hektara. Spełniają one zarówno typowe funkcje przyrodnicze jak i edukacyjne.

O powstaniu, procesach chemicznych, jak i życiu fauny nad zbiornikiem retencyjnym we wsi Mierzwice (Stare Mierzwice) w gminie Sarnaki (Leśnictwo Mierzwice) w audycji mówią:

- Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki

- Marek Charkiewicz, specjalista ds. gospodarki leśnej i edukacji

Link do audycji