Aktualności Aktualności

Leśny Słownik Pojęć

Skąd bierze się sadzonka?

W Leśnym Słowniku Pojęć podejmujemy tematykę hodowli lasu. Przedstawimy cykl artykułów związanych z okresem wzrastania lasu, czyli od pozyskania nasionka aż po pielęgnację dorosłych drzewostanów. Zaczniemy od zagadnień związanych z tematem: „Skąd bierze się sadzonka?”.

W pierwszej kolejności do produkcji sadzonek potrzebne są nasiona, szyszki lub owoce z drzew. Pozyskuje się je z wyselekcjonowanych drzewostanów i drzew:

GDN – Gospodarczy drzewostan nasienny – drzewostan o najlepszych cechach fenotypowych w wieku dojrzałości, który jest głównym źródłem nasion przeznaczonych dla potrzeb odnowienia lasu i zalesień.

WDN – Wyłączony drzewostan nasienny – drzewostan dojrzały, dobrze ukształtowany, o najlepszych cechach fenotypowych, zdolny do obfitego obradzania nasion.

DM – Drzewo mateczne (doborowe) – drzewo o najlepszych cechach fenotypowych tj.: zdrowotności, jakości pnia, pokroju korony, wyróżniające się w drzewostanie większymi wymiarami pierśnicy (grubości) i wysokości. Drzewa mateczne wyłącza się od wyrębu. Numeruje się i wpisuje do prowadzonego przez DGLP i IBL „Krajowego rejestru drzew doborowych”.

PN - plantacja nasienna – potomstwo wegetatywne (ze szczepów) co najmniej 40 drzew matecznych dla sosny i świerka i co najmniej 30 drzew matecznych pozostałych gatunków. Rejestr prowadzi DGLP i IBL.

PUN – Plantacyjna uprawa nasienna – potomstwo generatywne (z nasion) pochodzące z wolnego zapylenia drzew matecznych.

Źródło nasion - drzewa rosnące na określonym obszarze, z których pobierane są nasiona.

Infografika: E. Szary