Aktualności Aktualności

Leśnicy pomogą w walce z ASF

Pracownicy Lasów Państwowych zaangażują się w działania mające na celu pomoc w zwalczaniu rozprzestrzeniającego się wirusa afrykańskiego pomoru świń. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Konrad Tomaszewski wydał zarządzenie o prowadzeniu przez Lasy Państwowe działań pod kątem poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków. Podjęte działania są odpowiedzią na wzmożoną dynamiką rozprzestrzeniania się wirusa ASF na południe. –W minionym tygodniu stwierdzono już 430 przypadek ASF wśród dzików w Polsce. Niestety, znaczna część wykrytych przypadków choroby dotyczy bieżącego roku – mówi specjalista SL ds. łowiectwa RDLP w Lublinie, Maciej Wójcik.

Przeszukiwaniami zostaną objęte obszary 18 nadleśnictw zarządzających gruntami znajdującymi się w tzw. strefie WAMTA (tereny położone w pasie o szerokości 50 km wzdłuż wschodniej granicy kraju) oraz strefy określone przez Inspekcję Weterynaryjną, na których stwierdzono występowanie ognisk ASF.

Akcja dotyczy w szczególności lubelskich lasów, ponieważ w przygranicznych nadleśnictwach RDLP w Lublinie notuje się najwięcej nowych przypadków wirusa nie tylko na terenach leśnych, lecz także w gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. –Jedno z ostatnich ognisk ASF wykryto w dużej hodowli trzody chlewnej w Sobiborze – informuje Maciej Wójcik.

Zmniejszenie rezerwuaru wirusa, który stanowią padłe dziki to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się ASF. Właśnie tym zajmą się pracownicy nadleśnictw, których tereny znajdują się w granicach strefy WAMTA.

Leśnicy mają prowadzić przeszukiwania co najmniej raz w miesiącu, pod nadzorem lekarzy weterynarii. Ze względu na ogromną skalę zadań do przeprowadzenia akcji włączono również członków Polskiego Związku Łowickiego i pracowników podmiotów współpracujących z Lasami Państwowymi.

To kolejne dodatkowe zadanie, które zrealizują leśnicy w odpowiedzi na ogólne zagrożenie jakie stanowi dla gospodarki krajowej wirus afrykańskiego pomoru świń.