Aktualności Aktualności

KU CHWALE PARTYZANTÓW

W ostatnią niedzielę czerwca odbyły się obchody 74. rocznicy największej, na ziemiach polskich, bitwy partyzanckiej w historii II wojny światowej. Współorganizatorem wydarzenia była RDLP w Lublinie oraz Nadleśnictwo Józefów.

Podobnie jak w poprzednich latach, uroczystości przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po okolicznościowym montażu słowno-muzycznym, złożeniu meldunku i przywitaniu gości rozpoczęła się uroczysta msza święta, podczas której homilię wygłosił ksiądz Rudolf Karaś, proboszcz parafii w Bidaczowie Starym. –Tutaj doszło do swoistej walki Dawida z Goliatem, z jednej strony wojsko niemieckie liczące 30 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy, z drugiej strony 1,2 tys. partyzantów. Zginęło około 400 polskich żołnierzy. Czy podjęcie walki zawsze musi być związane ze zwycięstwem? Pamiętajmy, że sens walki powinien być mierzony, nie szansami na zwycięstwo lecz wartościami w obronie których, walka została podjęta – zaznaczył kapłan.

Wśród uczestników tegorocznych obchodów byli m.in. partyzanci, którzy brali udział w bitwie pod Osuchami, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, przedstawiciele sił zbrojnych RP i służb mundurowych, kombatanci, członkowie organizacji i stowarzyszeń patriotycznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości. W Osuchach zjawiło się także wielu leśników z terenu RDLP w Lublinie na czele z dyrektorem Jerzym Sądlem, który ufundował nagrody dla finalistów XIX Konkursu Wiedzy o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej.

Patronat Narodowy nad tegorocznymi obchodami 74. Rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami organizowanymi w stulecie odzyskania niepodległości objął Prezydent RP Andrzej Duda, który wyraził wdzięczność organizatorom i współorganizatorom tego wydarzenia oraz społeczności lokalnej. –Dziękuję za pielęgnowanie pamięci o poświęceniu partyzantów z Puszczy Solskiej, w przekonaniu, że wspomnienie Ich męstwa i wierności w służbie Ojczyźnie przyczyni się do upowszechniania postaw obywatelskich i patriotycznych, a hołd oddany poległym i pomordowanym umocni pamięć o Nich i będzie źródłem refleksji nad historią Państwa społeczności oraz inspiracją do pracy i służby dla Rzeczypospolitej – napisał prezydent w liście skierowanym do wszystkich zebranych, który w jego imieniu odczytał pułkownik Mariusz Fryc, szef zespołu Analiz Wojskowych BBN.

Bitwa pod Osuchami była największą bitwą partyzancką i jednym z najtragiczniejszych wydarzeń II wojny światowej. Stanowiła jeden z elementów skierowanej przeciw partyzantom operacji Sturmwind II (Wicher II). Nocą, z 24 na 25 czerwca 1944 roku, doszło do bitwy pod Osuchami nazywanej również bitwą nad Sopotem. W leśnych ostępach Puszczy Solskiej  oddziały m.in. AK i BCh starały się przerwać niemieckie oblężenie, ale bitwa zakończyła się ich rozbiciem. Siły partyzantów liczyły wówczas niespełna 1,2 tys. walczących, podczas gdy po stronie niemieckiej zaangażowanych w działania było prawie 30 tys. żołnierzy. Według różnych źródeł poległo ok. 400 partyzantów, ci którzy liczyli na możliwość przeżycia ukrywali kolegów w bagnach i zaroślach. W walkach uczestniczyło 44 partyzantów leśników, 29 z nich zginęło. Przypomina o tym pamiątkowy obelisk znajdujący się na największym w Polsce cmentarzu partyzanckim w Osuchach.

Na największym cmentarzu partyzanckim w Europie odbył się następnie apel poległych a obecne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym Polskiemu Państwu Podziemnemu. W bogatym programie uroczystości znalazła się również inscenizacja historyczna bitwy pod Osuchami przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej "WIR" z Biłgoraja. Wśród rekonstruktorów uczestniczących w próbie odtworzenia wydarzeń z czerwca 1944 roku byli także leśnicy z terenu RDLP w Lublinie, m.in. ze Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku Piechoty Legionów z Zamojszczyzny.