Aktualności Aktualności

Kolejny sukces współpracy leśno-samorządowej

Otwarto kolejne drogi w powiecie biłgorajskim w ramach pilotażowego programu.

14 listopada odbyło się uroczyste otwarcie dwóch dróg: leśnej Edwardów – Biłgoraj (3,8 km) oraz powiatowej 2923L relacji Smólsko - Biłgoraj (5,3 km). Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach pilotażowego programu „Współpracy leśno-samorządowej w powiecie biłgorajskim”. Lasy Państwowe na ten cel przeznaczyły kolejno 902 tys. zł (prawie 67% kosztów) oraz ok. 1,4 mln zł (prawie 70% kosztów) w ramach wspomagania administracji publicznej.

Wydarzenie rozpoczęło uroczyste spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego. Wzięli w niej udział m.in. z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Andrzej Borowski, posłanka Agata Borowiec (inicjator przedsięwzięcia), poseł Piotr Pyzik, wicewojewoda lubelski – Robert Gmitruczuk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Jerzy Sądel oraz samorządowcy z miasta, gminy i powiatu biłgorajskiego, a także zaproszeni goście.

Na wstępnie Starosta Powiatu Kazimierz Paterak wyraził podziękowanie za współpracę: Dziś symbolicznie oddajemy do użytku dwie drogi. Symbolicznie, bo mieszkańcy już z nich korzystają. Jest to również okazja dla nas samorządowców, by pochwalić się i zaprezentować doskonałą w naszym odczuciu współpracę z Lasami Państwowymi.

Natomiast Andrzej Borowski zaznaczył, że chcemy dalej współpracować z samorządami, bo z dróg korzystają mieszkańcy lokalnych społeczności, ale także i my jako Lasy Państwowe.

Po wystąpieniach Starosta Powiatu wręczył medale - podziękowania za zaangażowanie i współpracę w realizację projektu.

Po oficjalnej części nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na nowych trasach.