Aktualności Aktualności

KAPLICZKA KU CZCI ŚW. JANA GWALBERTA

W piątek 7 lipca w arboretum leśnym na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski miała miejsce uroczystość poświęcenia kapliczki Św. Jana Gwalberta. Powstała ona w pniu wiekowej lipy rosnącej do niedawna w pobliżu siedziby nadleśnictwa.

Z powodu zmurszałego i stwarzającego zagrożenie wnętrza drzewo zostało usunięte. Postanowiono jednak dać mu drugie życie. Lipowa kapliczka zwieńczona jest wyrzeźbioną w drewnie figurą Św. Jana Gwalberta – patrona leśników. Świątek wielkości człowieka wykonany został przez lokalnego artystę  p. Zbigniewa Jagiełło, zaś kapliczka przez p. Mariana Bednarczyka.
 
Uroczystości poświęcenia obiektu towarzyszyła polowa msza święta, której przewodniczył ks. kan. dr Jacek Beksiński, koncelebrował ks. kan. dr Jacek Staszak. Oprawę muzyczną zapewnił zespół sygnalistów myśliwskich „Polesia Czar".
 
W uroczystym wydarzeniu uczestniczyli m.in. dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel, nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Henryk Rążewski, zaproszeni goście i lokalna społeczność.
 
Kapliczki, figury, krzyże przydrożne na Ziemi Janowskiej występują bardzo licznie. W wioskach, na łąkach, w przydomowych ogrodach,  przy drogach i leśnych duktach –  naliczono ich tutaj ponad tysiąc. Wnoszono je kiedyś m.in. z wdzięczności, na pamiątkę ocalenia od chorób i nieszczęść, za cudowne ozdrowienia, jako znak pobożności mieszkańców.  
 
Tradycja budowania kapliczek na Ziemi Janowskiej jest nadal żywa.