Aktualności Aktualności

Doroczne święto patrona leśników

Parafia w miejscowości Stany, położona pośród lasów Puszczy Sandomierskiej, jest jedyną w Polsce, która nosi wezwanie patrona leśników. W minioną niedzielę odbył się tam doroczny odpust ku czci św. Jana Gwalberta.

Do miejscowości Stany położonej na styku nadleśnictw Nowa Dęba, Rozwadów i Rudnik przybyli, na zaproszenie księdza proboszcza Zbigniewa Mistaka, leśnicy z Lubelszczyzny i Podkarpacia, aby uczcić postać swojego patrona, św. Jana Gwalberta. W uroczystościach wzięli udział dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat oraz nadleśniczowie i pracownicy ościennych nadleśnictw lubelskiej dyrekcji. Do malowniczego kościoła p.w św. Jana Gwalberta i św. Tekli przybyli również leśnicy z RDLP w Krośnie, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, myśliwi i lokalni pszczelarze. O odpowiednią oprawę uroczystości zadbali leśnicy z zespołu sygnalistów myśliwskich „Odzew" przy Nadleśnictwie Tomaszów. 

Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił dziekan duszpasterzy leśników, ksiądz Wiktor Ojrzyński. Kapłan wspomniał w kazaniu, że  św. Jan Gwalbert nieprzypadkowo patronuje leśnikom na całym świecie. –Przekazy z jego życiorysu mówią, że miał szczególny sentyment do drzew, które przekazywały mu wielowiekowość i potęgę. […] Możemy nazwać Jana Gwalberta prekursorem hodowli lasu, zarówno sztucznej jak i naturalnej. Zachęcał swoich braci zakonnych do opieki nad posadzonymi już drzewami jak i dosadzaniem nowych drzew w trudnodostępnych górskich terenach narażonych na oddziaływanie wody  – podkreślił dziekan duszpasterzy leśników.

Pielęgnacja lasów była wpisana w konstytucję opactwa wallombrozjanów. Zakonnicy przekazali spuściznę kolejnym leśnym pokoleniom. Trzy lata po likwidacji zakonu przez władze państwowe, w klasztorze powstała pierwsza we Włoszech szkoła leśna. Jej uczniowie bazowali na doświadczeniach mnichów, którzy na co dzień kierowali się regułą św. Benedykta „ora et labora" (módl się i pracuj). Miłość do lasu była koronnym argumentem dla papieża Piusa XII na mianowanie św. Jana Gwalberta patronem leśników.

Duże słowa uznania należą się księdzu Zbigniewowi Mistakowi, proboszczowi parafii w Stanach. To z jego inicjatywy w 2007 roku sprowadzono tam relikwie św. Jana Gwalberta przywiezione z Opactwa Vallombrosa i dzięki jego staraniom niedzielne święto ku czci patrona leśników było już jedenastym z kolei. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek przygotowany przez lokalną społeczność i miejscowych parafian.  

W przyszłym roku leśnicy będą mieli szczególną okazję do świętowania. Oprócz dorocznego odpustu poświęconego ich patronowi parafia w Stanach będzie obchodziła dwusetną rocznicę erygowania.  

Więcej informacji o św. Janie Gwalbercie w artykule (kliknij tutaj).