Aktualności Aktualności

Audyt FSC z pozytywną rekomendacją

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie otrzymała pozytywną rekomendację do utrzymania certyfikatu FSC potwierdzającego prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Forest Stewardship Council (FSC) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu “non - profit”, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji. Misją organizacji jest dążenie do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzonej gospodarki leśnej.

Warunkiem otrzymania certyfikatu, przyznawanego na okres pięciu lat, jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi danego kraju oraz międzynarodowymi traktatami i porozumieniami, których dany kraj jest sygnatariuszem.

W celu zachowania ważności certyfikatu, w biurze RDLP w Lublinie i losowo wybranych nadleśnictwach, przeprowadzane są coroczne audyty nadzoru, sprawdzające działania z zakresu gospodarki leśnej oraz powiązanych z nią obszarów działalności, m.in. ochrony gatunków i siedlisk o szczególnych walorach przyrodniczych.

W grudniu 2017 r. audytorzy reprezentujący firmę SGS Polska wizytowali biuro lubelskiej dyrekcji oraz nadleśnictwa Biłgoraj i Nowa Deba. W wyniku przeprowadzonego audytu RDLP w Lublinie otrzymała pozytywną rekomendację do utrzymania certyfikatu. Był to trzeci i zarazem ostatni audyt okresowy przeprowadzany w ramach aktualnie obowiązującego certyfikatu, który jest ważny do 22 stycznia 2019 r. Posiadają go wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład lubelskiej dyrekcji LP.