Aktualności Aktualności

99 LAT POLICJI

W 99. rocznicę powstania Policji odbyły się w Puławach Wojewódzkie Obchody Święta tej formacji połączone z nadaniem sztandaru miejscowej Komendzie Powiatowej.

Honorowy patronat nad uroczystościami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński. –Jestem dumny, że mimo trudności i wielu wyrzeczeń, jakie niesie za sobą służba, z największą starannością dbacie o nasze bezpieczeństwo. Jako szef MSWiA chcę zapewnić Państwu jak najlepsze warunki do skutecznego realizowania Waszej misji – napisał w liście.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji były znakomitą okazją do podziękowania funkcjonariuszom za trud codziennej służby, ciężką pracę i profesjonalizm. Do Puław przybyli reprezentanci władz państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz wielu służb na co dzień współpracujących z policją, w tym leśników. Wśród gości byli obecni m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk czy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. RDLP w Lublinie reprezentował dyrektor Jerzy Sądel.  

Święto lubelskich policjantów rozpoczęło się od mszy świętej odprawionej w intencji funkcjonariuszy w Kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej. Podczas modlitwy nie zapomniano o tych, którzy wierną służbę narodowi okupili własnym życiem. Główne uroczystości odbyły się na puławskim Placu Chopina. Był to szczególny dzień dla policjantów z tego miasta, ponieważ ich jednostka otrzymała sztandar, będący symbolem wierności, honoru i męstwa oraz poświęcenia zarówno wobec narodu, jak i swojej małej ojczyzny.

Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny policjantom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. W garnizonie lubelskim otrzymało je niemal 1400 funkcjonariuszy. 

Podziękowania za wzorową i owocną współpracę z leśnikami, zarówno na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, jak i poszczególnych nadleśnictw złożył na ręce komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, insp. Roberta Szewca dyrektor Jerzy Sądel. –W obliczu wyzwań każdego dnia, niech zaszczytna misja, którą pełnicie będzie dla Was źródłem zadowolenia, satysfakcji i budowania coraz większego zaufania społecznego Polek i Polaków – napisał dyrektor w okolicznościowym liście.

Policjanci z województwa lubelskiego plasują się w ścisłej czołówce w kategoriach wykrywania przestępstw kryminalnych oraz przestępstw i wykroczeń najbardziej uciążliwych dla obywateli. Podkreślał to w swoim wystąpieniu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. –Notujecie Państwo najlepsze bądź jedne z najlepszych osiągnięć na każdej płaszczyźnie Państwa działania i to jest wielka duma, powód do chwały i wielkiej wdzięczności pod Waszym adresem.

Policję Państwową powołano do życia 24 lipca 1919 roku. Jej zadaniem było stanie na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II RP. W nawiązaniu do tej historycznej daty, w 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca Świętem Policji.