Aktualności Aktualności

90 lat Ligi Ochrony Przyrody

„Tradycja – Współczesność – Przyszłość” – pod tym hasłem odbyła się w Lublinie konferencja z okazji 90 rocznicy powołania Ligi Ochrony Przyrody

Wydarzenie, którego organizatorami były Zarządy Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie i Radomiu odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. W programie konferencji znalazły się wystąpienia zaproszonych gości. Prelekcję zatytułowaną „Historia Ligi Ochrony Przyrody na przestrzeni 90 lat, a sens istnienia LOP – Dzisiaj” przedstawił zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej, Piotr Kacprzak. Postać twórcy Ogrodu Botanicznego w Lublinie, prof. Dominika Fijałkowskiego przypomniała uczestnikom spotkania dyrektor Lubelskiego Ogrodu Botanicznego, Grażyna Szymczak. O wspólnych działaniach ZO LOP i lubelskiej dyrekcji LP w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej mówiła natomiast naczelnik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej RDLP w Lublinie, Aneta Sławińska. Część referatową zakończyło wystąpienie pn. „Razem dla przyrody”, przygotowane przez prezes ZO LOP w Radomiu. Elżbietę Molenda.

Pracownicy RDLP w Lublinie przekazali uczestnikom konferencji książki i inne materiały promocyjno-edukacyjne. Zastępca dyrektora lubelskiej dyrekcji LP ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat podziękował za wieloletnią współpracę z lubelskim oddziałem LOP i w dowód uznania przekazał na ręce prezes Anny Mikołajko-Rozwałka statuetkę „Przyjaciela Lubelskich Lasów”. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody przyznał medale za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska. Otrzymała go Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz nadleśnictwa Janów Lubelski i Świdnik.

Liga Ochrony Przyrody powstała z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pierwszy zjazd LOP odbył się 9 stycznia 1928 roku w Warszawie. Podczas niego uchwalono statut, w którym określono główne cele organizacji, które przyświecały jej członkom na przestrzeni 90-letniej historii LOP. Za główne zadanie Ligi Ochrony Przyrody przyjęto „zabieganie o zachowanie oblicza ziemi ojczystej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a szczególnie o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, tudzież o zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu rodzimego”.