Aktualności Aktualności

2 stycznia dniem wolnym od pracy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że dzień 2 stycznia 2018 r. jest w biurze RDLP dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę (tj. 6 stycznia 2018 r.).