Aktualności Aktualności

1000 drzew na minutę

W lasach rozpoczyna się okres sadzenia drzew. Rekordzistami pod tym względem są w naszym kraju Lasy Państwowe.

Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych sadzonek. To prawie 1000 drzew na minutę, każdego dnia. Przy założeniu, że posadzimy wszystkie sadzonki w jednym rzędzie to miałyby one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po zsumowaniu ich powierzchni można by było obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich.

Odnowieniem sztucznym nazywamy sadzenie lasu przy udziale człowieka w miejscu drzewostanu usuniętego w wyniku wycinki i pozyskania drewna lub klęski żywiołowej. Udział przyrody w tym procesie ogranicza się do zapewniania optymalnych warunków wzrostu i rozwoju drzewek. 
Zalesianiem nazywamy z kolei sadzenie lasu na gruntach dotychczas nieleśnych (np. polach, łąkach, nieużytkach).

Tylko na terenach, które podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w tym roku zostanie odnowionych i zalesionych ponad 3 tysiące hektarów, a leśnicy z terenu lubelskiej dyrekcji posadzą ponad 20 mln sadzonek różnego rodzaju drzew. Prawie 13 mln z nich będą stanowiły drzewa iglaste – sosna, jodła, modrzew i świerk, a wśród pozostałych znajdą się drzewa liściaste takie jak: brzoza, buk, dąb i olcha. Udział drzew liściastych w naszych lasach wzrósł od czasów wojny z 13 do ok. 25 procent. Systematycznie rośnie także powierzchnia polskich lasów. Zalesienie kraju wynosi obecnie ponad 29 procent, podczas gdy w 1945 roku lasy stanowiły 21 procent powierzchni Polski.

Drzewka są wysadzane na powierzchniach odnowieniowych, zgodnie ze szczegółowym planem uwzględniającym wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków, m.in. dynamikę wzrostu, mikroklimat, rodzaj gleby, wilgotność i wymagania świetlne. Optymalne warunki do rozwoju drzewek stwarza dobranie odpowiedniej ilości sadzonek i składu gatunkowego uprawy.

„Fabryką sadzonek" są dla Lasów Państwowych szkółki leśne. To tam produkuje się drzewka do odnowień i zalesień, które po roku (maksymalnie 3-4 latach) trafiają do nasadzeń w lesie. Lasy Państwowe prowadzą aż 448 własnych szkółek wytwarzających rocznie 800 mln drzew i krzewów. Aż 40 mln z nich powstanie w tym roku w 40 obiektach szkółkarskich lubelskiej dyrekcji. Sadzonki wyprodukowane z najwyższej jakości nasion drzew i krzewów pochodzących z wyselekcjonowanych drzewostanów można nabyć w szkółkach na terenie RDLP w Lublinie zlokalizowanych w 24 nadleśnictwach.