Aktualności Aktualności

100 dębów na 100-lecie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ma swojego dęba - „Jana”.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego, a przy współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw oraz Stowarzyszeniem „Wspólny Krasnystaw”, 12 października, odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się mszą polową w intencji ojczyzny.

 - Dzisiejszy dzień jest szczególny dla nowopowstającej tutaj ścieżki edukacyjnej. Zasadzona zostanie aleja dębów – 100 dębów na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Są to drzewa szczególne, będące symbolem leśnej siły, potęgi i trwałości – mówił na początku uroczystości Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw Waldemar Czajka.

Swoje przemówienia z okazji tej podniosłej uroczystości wygłosili: Teresa Hałas – Poseł RP, Krzysztof Głuchowski – Poseł RP, prof. Andrzej Grzywacz - członek Zarządu Głównego PTL, Jerzy Sądel – Dyrektor RDLP w Lublinie oraz Wojciech Kowalczyk – pełniący funkcję wójta gminy Krasnystaw odczytał list w imieniu Wojewody Lubelskiego.

Każdy z zaproszonych gości oraz przedstawiciele: samorządów, szkół, przedszkoli, lokalnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, kół Polskiego Towarzystwa Leśnego czy osoby fizyczne posadzili dęby. Przy każdym z nich została umieszczona tabliczka z nazwą instytucji oraz imieniem nadanym drzewu. W imieniu lubelskich leśników Dyrektor RDLP w Lublinie został ojcem chrzestnym dęba o imieniu „Jan”.

Na początku alei został umieszczony kamień okolicznościowy z tablicą upamiętniającą piątkowe wydarzenie.